Gyakran hallhattad a Vaszatival kapcsolatban azt a kifejezést, hogy a „védikus építészet tudománya”. A legtöbb idelátogatót – főleg eleinte – leginkább az érdekli, hogyan alakíthatná át az otthonát úgy, hogy annak jobbak legyenek az energiái, azaz, hogyan tehetné a Vaszati segítségével jobbá az életét. Emiatt elég kevés szó esett arról, hogy miből is áll a Vaszati, mire épülnek a különböző szabáyok, illetve lakásátalakítási tippek, miért merjük tudománynak hívni. A Vaszati 3 lába, azaz három fő törvénycsoporjta a következő:

VA: energetikai törvények

Ezeknek az életenergiáknak kellene bejutni az otthonodba. Északról jönnek az organikus, keletről a szoláris energiák.

Az északról érkező energiák az organikus életenergiák, a keletről érkezők pedig a szoláris életenergiák.

Ezek azok törvények, melyek a Földet behálózó energiaáramlásokkal foglalkoznak. Az északról érkező energiákat hívjuk organikus életenergiáknak, a kelet felől jövőket szoláris életenergiáknak.

Az észak felől áramló energiák nőneműek, táplálóak, és hűsítőek, míg a kelet felől áramló energiák hímenműek, gyógyítóak és melegítenek. Mindkét tipusú energiára egyformán szükségünk van, nem lehet azt mondani, hogy az egyik fontosabb lenne a másiknál. A két energia kiegészíti egymást.

Ez az energiaáramlás az oka annak, hogy – az európai építészeti hagyományokkal ellentétben – fontosnak tartjuk, hogy a kelet és az észak is kellőképpen nyitott, ablakos legyen. Ha nincs ablak, az energiáknak egy vastag falon kell áthatolniuk, ami nagyon legyengíti őket.

SZA: információs törvények

Ezen az ábrán láthatod, hogy az egyes bolygók mely égtájakon uralkodnak - kiegészülve az adott égtájon uralkodó elemekkel is.

Ezen az ábrán láthatod, hogy az egyes bolygók mely égtájakon uralkodnak – kiegészülve az adott égtájon uralkodó elemekkel is.

Az információs törvények a Védikus Asztrológiával vannak szoros kapcsolatban. A védikus asztrológia 9 bolygót különböztet meg és vesz figyelembe, ezek pedig a Nap, Hold, Mars, Merkúr, Jupiter, Vénusz, Szaturnusz, Rahu és Ketu. Ezek a bolygók jelen vannak otthonunk egy-egy égtáján, s ezáltal hatással vannak annak minőségére. A bolygók jellemzői ugyanis megjelennek az általuk uralom alatt tartott égtájakon.

Ha hallottál már asztrológiáról, akkor tudhatod, hogy ha egy bolygó jó pozícióban van és erős, akkor a bolygó jó tulajdonságai érvényesülnek az életünkben, ha azonban nincsenek jó pozícióban és/vagy gyengék, akkor előtérbe kerülnek a kedvezőtlen tulajdonságaik, illetve a jó tulajdonságok gyengékké válnak. Ugyanez történik az otthonunkban is. Ha egy bizonyos égtáj minősége megfelel a Vaszati elveinek, akkor az ott uralkodó bolygó jó pozícióban van és erős.

Ha pl. a rendben van otthonod keleti része, akkor az ott uralkodó Nap pozitív jellemzői hatnak Rád, amik (többek között) a sikeresség, dicsőség és az egészség. Ha azonban nincs rendben  kelet, akkor megnyilvánulhat az arrogancia, az egoizmus, a vitalitás hiánya és a gyakori betegségek. (Az egyes égtájakra gyakorolt bolygóhatásokat részletesen elemezzük a Vaszati pénzügyi mentőcsomagjában. >>)

Mindezt bonyolítja, hogy az egyes helyiségeknek is van egy-egy uralkodó bolygója. A konyháé pl. a Mars, az étkezőé a Szatrunusz, a vécéé pedig Ketu. A helyiségek és az égtáj uralkodó bolygóit pedig ajánlott összehangolni.

Az információs – vagyis asztrológiai – törvények segítségével határozzuk meg a kedvező égtájainkat is, vagyis otthonunknak azokat a területeit, ahol kedvező sokat tartózkodnunk. (Ez a Vaszati egyik személyes összetevője.)

S az információs törvényekhez (is) kapcsolódnak a Vaszati népszerű korrekciós eszközei, a Dashavatara yantrák is.

TI: geometriai törvények

A Meru chakrát északkeletre tettük

A Meru chakra különleges geometriájának és a spirituális jellemzőinek köszönheti az erejét.

Nem lehetne építészetről beszélni matematika és geometria nélkül. Ahogyan a zenében vannak harmonikus és diszharmonikus hangsorok, ugyanúgy a matematikában is vannak harmonikus és diszharmonikus arányok. Az egyik fontos dolog tehát, hogy a háznak olyan arányai legyenek, melyek harmonikusak. Ilyen arány pl. az 1:2, 3:4, stb.  A matematikai törvények abban is segítenek, hogy a háznak – a jó arányokon túl – olyan méreteket tudjunk adni, amelyek szintén harmóniában állnak a természettel. A kedvező arányok és méretek együtt egy olyan rezonanciát hoznak létre, mely kedvező mind az épületre, mind a benne lakókra nézve.

Negyedik láb: spirituális összetevők

A teljesség kedvéért szóljunk pár szót a Vaszati spirituális összetevőiről is. Ezek azok az összetevők, amelyek idegenek lehetnek az európai ember számára, mégis tudnod kell róluk, hiszen ezek nélkül a Vaszati csak egy egyszerű anyagi tudomány lenne. A spirituális törvények és összefüggések azonban magasabb szinte emelik a Vaszatit. Ettől lesz a ház több egyszerű falaknál, ajtóknál és háztetőnél. A spirituális összetevőkről néhány hete írtam egy részletes tanulmányt. Ha még nem olvastad, most mindenképpen ajánlom a figyelmedbe! >>

Természetesen idetartoznak az egyes égtajakon uralkodó félistenek, és elsősorban ide kapcsolódnak a Vaszati energetikai eszközei, a yantrák, a Meru chakra és a Vaszati piramis is. Ha ezek mögött az eszközök mögött nem lenne ott a spiritualitás, akkor az erejük és a hatásuk kevésbé lenne látványos.

 

Manhertz Edit

Manhertz Edit