Legtöbbünknek a yantra szó hallatán elsőként egy szép színes kép jut az eszünkbe, amelyet arra használunk a Vaszatiban, hogy otthonunk sérült területeit korrigáljuk… A yantra azonban ennél jóval több.

„A yantra egy ‘transzcendentális gép’,  egy eszköz, amely segíti az összpontosítást.” /Sacinandana Swami/

A legtöbb jelentős védikus mantra megnyilvánult yantraként, azaz olyan  geometriai ábraként, mely ábra segíti az adott mantrán való meditációt. Az egyes mantrákhoz tartozó yantrák pontos leírásait ősi védikus szentiratok, pl. különböző Upanisadok tartalmazzák. A leírásokban megtalálhatók a yantrák geometriai elemei mint pl. a háromszögek, lótusz-szirmok, azok pontos elhelyezkedése és száma, valamint azok a szanszkrit mantrák is, amelyeket a yantráknak – írott formában – tartalmazniuk kell.

A mantra szó az ősi Szanszkrít nyelvből származik. A ‘man’ szótag a manas = elme szóból ered, míg a ‘tra’ a trajate = felszabadít szóból. A mantra tehát egy olyan hangsor, amely felszabadítja az elmét.

A yantra szó szintén Szanszkrít eredetű, ahol a ‘yan’ szótag azt jelenti, hogy gép (ember által előállított gép), a ‘tra’ – vagy trajate – pedig itt is a felszabadulásra utal. (Csak érdekességként: az elme felszabadítását célzó tetteket tantrának nevezzük, ahol a tan szó jelenti a tettet.)

Ha tehát valaki egy bizonyos Szanszkrit mantrát ismétel, miközben a yantráját nézi, akkor az elme felszabadítására (vagy ha úgy tetszik, lecsillapítására, megnyugtatására) irányuló folyamat sokkal hatásosabb lesz. A védikus írások szerint szenvedésink egyik fő okozója a zabolálatlan és kettőségek jellemezte elménk. Ha az elménk nyugodt, nincsenek ránk olyan nagy hatással a külső (zavaró) körülmények.

Ramacandra yantra

Ramacandra yantra

A Vaszatiban 13 különböző yantrát használunk. A Sri yantra kivételével mindegyik tekinthető egy-egy mantra megnyilvánulásának is.

Vegyük példaként a Ramacandra yantrát, ami az egyik leggyakrabban használt Vaszati yantra. A yantrához kapcsolódó mantra így hangzik:

om namo bhagavate ramacandraya – Tiszteletemet ajánlom a Legfelsőbb Személynek, Ramacandrának.

A mantra jelentéséből láthatod, hogy a Ramacandra yantra – azon kívül, hogy egy adott mantra geometriai megnyilvánulása, mely segíti a mantrán való meditációt -, Ramacandrához, az Isteni Személyhez is kapcsolódik. Ramacandra, aki nem más, mint a Nap dinasztia szent királya, egyúttal a Nap bolygó ura is. Ez az oka annak, hogy a Vaszati korrekciók során ezt a yantrát helyezzük el  a Nap uralma alá tartozó keleten, ha valamilyen problémát találunk ott.

A Ramacandra yantra fő elemei egyrészt geometriai ábrák, másrészt Ramacanrát dicsőítő mantrák. (A fő mantrán túl további mantrákat is tartalmaz.) Mindezt a Napra utaló asztrológiai jelölések egészítik ki.

Ha gond van otthonod keleti részén és nincs módod rá, hogy megszüntesd, akkor ez a keleti probléma egy olyan körülménnyé válik, amely megzavarhatja az elméd nyugalmát. Ilyenkor napi rendszerességgel meditálhatsz az om namo bhagavate ramacandraya mantrán, vagy pedig elhelyezheted ezt a yantrát keleten.

Legjobb, ha mindkettőt tudod gyakorolni. Ha azonban más égtájakon is vannak hibák, vagy nem vagy az a mantrázós típus, akkor egyszerűbb, ha elhelyezed a yantrát, amely rengeteg pozitív energiát sugároz ki magából a hozzá tartozó transzcendentális mantrával együtt. Kicsit olyan ez, mint a Buddhista imamalom, vagy imazászló, amely akkor is árasztja az imák pozitív erejét, ha épp az adott pillanatban nincs ott senki, aki kimondaná őket…

Buddhista imamalmok

Buddhista imamalmok

Ha már régóta foglalkozol a Vaszatival, esetleg tanultál is Vaszatit, akkor nagyon jó tudod, hogy a védikus építészet tudománya – ahogy a nevében is benne van – építészettel foglalkozik. A Stapatya védában található leírások megmutatják, hogyan kell megtervezni és felépíteni egy templomot, palotát vagy egyéb lakóházat úgy, hogy az harmóniában legyen a természet törvényeivel. Elmagyarázzák, honnan érkeznek és merre tartanak a pozitív energiák, leírják, hogy az építés által létrehozott mikrokozmosz hogyan viszonyul a makrokozmoszhoz, vagyis az univerzumhoz, hogyan hatnak rá az egyes égitestek, valamint tartalmazzák azokat a matematikai képleteket, amelyek segítségével az épületünk geometriája is harmóniában lesz a természettel.

E leírások tanulmányozása természetesen ad támpontokat a korrekciókhoz is, de az eredeti, elsődleges cél új épületek tervezése és építése. A yantrák – amelyek leírásai szintén a védikus írásokból származnak – remekül kiegészítik a Vaszati tudományát olyan esetekben, amikor a zavart energiamező korrekcióra szorul. Ha ugyanis zavart lesz a minket körülvevő energiamező, az zavarólag hat az elménkre, a tudatunkra, s ezáltal az egész lényünkre – beleértve az egészségünket, a mindennapi életünket, sikereinket, kapcsolatainkat. Ezt a zavaros energiamezőt pedig remekül korrigálják azok a yantrák, amelyeket speciálisan erre a célja használunk. A Ramacandra yantra pozitívan hat keleten, a Parasurama yantra délkeleten, a Vasudeva yantra északnyugaton és így tovább.

Ha egy égtájon nincs hiba, vagy ha Vaszati házban laksz és sehol sincs hiba, akkor elvileg nincs szükség yantrákra sem. Mi több mint három éve lakunk Vaszati házban, és bevallom, egy yantra sincs (még) a falon. Most azonban, hogy – saját magamnak is – részletesen elmagyaráztam a yantrák működését, s az elmére gyakorolt nyugtató hatásukat, és megértettem, hogy a yantrák sokkal többre képesek egy „egyszerű” Vaszati korrekciónál, eldöntöttem, hogy hamarosan nálunk is (újra) megjelennek a Vaszati yantrák…

 

Manhertz Edit

Manhertz Edit