Adatvédelem

Röviden

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet, hírlevelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet (pl. a megrendelés visszaigazoló levelet, szállítással kapcsolatos levelet, stb.) anélkül is küldhetünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az iroda@vaszati.hu címen.
A személyes adatok törlését az iroda@vaszati.hu címen kérheted.

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Manhertz Művek Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság (3325 Noszvaj, József Attila utca 40.  Adószám: 26089836-2-10) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Szolgáltató, adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://vaszati.hu/adatvedelem/ címen.

Szolgáltató, adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdésed lenne a jelen közleményhez kapcsolódóan, kérlek, írd meg az iroda@vaszati.hu címre.

Szolgáltató, adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató, adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Szolgáltató, adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresnél, az info@vaszati.hu e-mail címen, vagy a 3325 Noszvaj, József Attila u. 40. postacímen léphetsz kapcsolatba az adatkezelővel.

Szolgáltató, adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével töröl.

Az adatkezelő neve: Manhertz Művek Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság
Az adatkezelő székhelye: 3325 Noszvaj, József Attila utca 40.
Cégjegyzékszáma: 10 06 027533
Adószáma: 26089836-2-10
Az adatkezelő e-mail címe: iroda@vaszati.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36306553831
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4., support@tarhely.eu

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

Hírlevél feliratkozáshoz: név, megszólítás (ahogyan a levélben szólíthatunk), e-mail cím

A Magyarországi Vaszati Szövetség Egyesület-beli tagsághoz: név, lakcím, születés dátuma, email cím, telefonszám

Webshop használathoz: Név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím

3.2 Technikai adatok

Manhertz Edit egyéni vállalkozó a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Manhertz Edit egyéni vállalkozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
ellen.

Manhertz Edit egyéni vállalkozó olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Manhertz Edit egyéni vállalkozó az adatkezelés során megőrzi

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a vaszati.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A vaszati.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a vaszati.hu weboldal  információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Az online rendelések zökkenőmentes teljesítéséhez minden esetben szükségünk van a nevedre, szállítási címedre, számlázási címedre, email címedre és a telefonszámodra. A rendeléshez kötődő kapcsolattartásra az email címedet használjuk, emailben értesítünk a megrendelés beérkeztéről és a csomagod állapotáról. A telefonszámodra azért van szükségünk, hogy – szükség esetén – a GLS csomagküldő szolgálat futára felhívhasson.

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Online ügyintézéshez elsősorban a nevedre és az email címedre van szükségünk.

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírlevelet csak a hírlevélre feliratkozóknak küldünk. A hírlevélre a https://vaszati.hu/hirlevel/ olalon lehet feliratkozni. A feliratkozáskor elkérjük a nevedet; azt a nevedet, amelyen szeretnéd, ha szólítanánk; valamint az email címedet, ahová a hírlevelet küldeni fogjuk. A hírlevélről bármikor leiratkozhatsz a hírlevelek alján található „leiratkozás” linkre kattintva. Ha szeretnéd a hírlevélfeliratkozáskor megadott adatokat (név, megszólítás, e-mail cím), vagy azok egyikét módósítani, csak írj egy levelet az iroda@vaszati.hu címre.

A hírlevélre feliratkozáskor figyelj arra, hogy a nevedet helyesen írd (pl. nagybetűvel kezdd, stb.), mert a hibás feliratkozásból adódó helytelen megszólításért nem tudunk felelősséget vállalni.

3.7. Szolgáltatáshoz, szaktanácsadáshoz kapcsolódó adatok

A személyre szabott Vaszati szaktanácsadás során szükségünk van a pontos születési adataidra (hely, dátum, időpont). Ezeket az adatokat csakis a szaktanácsadáshoz szükséges asztrológiai számításokhoz használjuk és kizárólag az a szaktanácsadó, aki a szolgáltatást végzi.

 4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

A hírlevélfelirítkozók adatait a leiratkozásig használjuk. Leiratkozáskor az email cím automatikusan törlődik, így azt a későbbiekben se nem használjuk, se nem tároljuk.

A webshopból rendelők adatait – különös tekintettel a számlázási adatokra – legalább 10 évig őrizzük.

A Magyarországi Vaszati Szövetség Egyesület tagjainak adatait tagságuk megszünése után legalább 5 évig őrizzük.

A szaktanácsadás során megadott adatokat határozatlan ideig őrizzük. (Az adatokat az a szaktanácsadó őrzi, aki a szolgáltatást végezte. Az adatokat más szaktanácsadónak csak a megbízó határozott kérésére adja át.)

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1. Általános adatkezelési irányelvek

Manhertz Művek Bt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a vaszati.hu részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adataid (vagyis azok az adatok, amelyek a személyeddel kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az általad használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Te is megadhatod a nevedet, elérhetőségedet vagy más adataidat, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kívánsz lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a használat során generálódnak és melyeket a vaszati.hu weboldal rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. (Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4., support@tarhely.eu ) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a vaszati.hu fér hozzá.

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Az adataidat harmadig félnek kizárólag a webhsopban történő rendelések esetén továbbítjuk annak érdekében, hogy a megrendelt terméket házhoz tudják szállítani. Ez a harmadik fél a GLS futárszolgálat, amelynek az adatai:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
E-mail: info@gls-hungary.com

A hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat harmadik félnek nem adjuk át. A reigsztrációért nyújtott tartalmakat csak az oldalunkon önkéntesen feliratkozók számára szolgáltatjuk. Ahogyan harmadik félnek nem adunk át adatokat, mi sem szerzünk be harmadik féltől adatokat. (Azaz, nincs vásárolt adatbázisunk, meglévő adatbázisunkat semmilyen körülmények között nem értékesítjük.)

A hírlevelek között – a szakmai tartalmak mellett – tájékoztatást adunk aktuális programjainkról, tanfolyamainkról, akcióinkról is.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Manhertz Edit egyéni vállalkozó megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír,
és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Manhertz Művek Bt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Manhertz Művek Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladatvégrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmikutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Manhertz Művek Bt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértvea profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Manhertz Művek Bt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Frissítve:

Noszvaj, 2022. augusztus 31.

 

Az általános szerződési feltételeket ide kattintva találod >>