Magyarországi Vaszati Szövetség

2003. őszén megalapítottuk a Magyarországi Vaszati Szövetséget, mely elsődleges céljaként tűzte ki a Vaszati minél szélesebb körű elterjesztését, ugyanakkor tisztaságának megőrzését.

A Vaszati tudománya – ha csak az írásos emlékeket vesszük figyelembe – több, mint 5000 évesre tehetõ, és legnagyobb szerencsénkre e hosszú idő alatt sem veszített semmit értékébõl: az ősi tudás ugyanúgy jutott el hozzánk, ahogyan az a Védikus Írásokban le volt írva. Nem alakultak ki különböző – egymásnak ellentmondó – iskolák, irányzatok, mint az más építészeti és térrendezési irányzatoknál megfigyelhető, így a Vaszati tudománya ma is egységes és univerzális, így valamennyi építészeti irányzat hátterét, illetve alapját képezheti.

A Magyarországi Vaszati Szövetség nagy gondot fordít arra, hogy e tudomány tisztaságát a jövőben is megőrízzük.

A Vaszati tisztaságának megőrzése érdekében, tanfolyamaink elvégzése után a tanácsadók a Vaszati Szövetség támogatásával és útmutatásával végzik szaktanácsadói tevékenységüket, mely mind a leendő ügyfél, mind a szaktanácsadó javára válik. A nálunk végzett hallgatók folyamatos továbbképzéséről, illetve a tapasztalatcseréről rendszeres találkozók alkalmával gondoskodunk.

Ha hitelef forrásból akarsz tanácsot kapni, vagy tanulni, fordulj a Magyarországi Vaszati Szövetség szaktnácsadóihoz, akiket megtalálsz a weboldalunkon.  A Szövetség által ajánlott tanácsadókban bátran megbízhatsz!

A Magyarországi Vaszati Szövetség célja:

– a Vaszati minél szélesebb körű elterjesztése, ennek érdekében tanfolyamok, előadások szervezése, könyvek és egyéb kiadványok kiadása és terjesztése,

– a Vaszati tisztaságának és hitelességének a megőrzése,

– a szaktanácsadók munkájának segítése és ellenőrzése,

– tökéletes otthonok teremtése.

A Magyarországi Vaszati Szövetség tisztségviselői:

Manhertz Edit – alapító, elnök

Molnárné Lakatos Zsuzsanna – elnökhelyettes

Manhertz József – elnökhelyettes

 

Jelenleg ők az akreditációs és etikai bizottság tagjai is.

A Magyarországi Vaszati Szövetség tagsága

Részletek az Alapszabály ide vonatkozó részéből:

 „3.1. A Szövetség tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal a Szövetség céljainak megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

3.2. A Szövetség „céges tagja” lehet minden olyan jogi személy, amely építészeti, építőipari tevékenységgel foglalkozik és a Szövetség munkájában közreműködést vállal, illetve fizeti a tagdíjat. A tagdíj ez esetben 50.000,-Ft évente. Minden céges tag 10% kedvezményt kap az egyesület által szervezett előadások árából, megkapja a hírlevelet, valamint az energetikai eszközökhöz nagykereskedelmi áron juthat hozzá.

3.3. A Szövetség pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki érdeklõdik a Vaszati iránt és adományaival segíti a Szövetség munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

Abban az esetben ha az adomány összege éves szinten eléri az 5.000,-Ft összeget, akkor az adományozó jogosult a Vaszati Szövetség zártkörű, e-mailben küldött hírlevelére.

Abban az esetben, ha az éves adomány összege legalább 10.000,-Ft akkor a pártoló tag megkapja a zártkörű hírlevelet, és 10 % kedvezményre jogosult a Szövetség által szervezett elõadások árából.

Amennyiben az éves adomány összege eléri, vagy meghaladja a 15.000,-Ft összeget, akkor a pártoló tag jogosult a zártkörű hírlevélre, 10% kedvezményre az elõadások és tanfolyamok árából, valamint jelentős kedvezményt kap az energetikai eszközök árából.

3.4. Szakértői tagság. A Szövetség szakértői tagja lehet az a magyar és külföldi magánszemély, aki a Szövetség által szervezett Vaszati szakértői tanfolyamot elvégezte, és abból sikeres vizsgát tett. A szakértői vizsga feltétele a tagság, illetve, hogy a Szövetség akreditációs és etikai bizottsága jóváhagyja a jelentkezését. A szakértő oktatói tevékenységet is végezhet, azonban az oktatáshoz való jogát és képességét a Vaszati Szövetség elnükének és oktatóinak jóvá kell hagynia, az oktatás során pedig az akreditációs és etikai bizottság által jóváhagyott tanmenetet és tankönyveket köteles használni.

A szakértők számára a tagság kötelező. A szakértők éves tagdíja 15.000,-Ft. A szakértő szakértõi tevékenységet végezhet, megkapja a zártkörű hírlevelet, és nagykereskedelmi áron jogosult az energetikai eszközöket beszerezni.

3.5. Tiszteletbeli tagság. A Szövetség tiszteletbeli tagjai lehetnek a Szövetség választása alapján különbözõ híres emberek. A Szövetség jelenlegi tiszteletbeli tagja Marcus Schmieke, a Vaszati európai megalapítója.

A Szövetség jogi személy tagja, illetve pártoló tagja képviselője útján vesz részt az egyesület tevékenységében.

A tagok felvételéről, illetve a tiszteletbeli tagok megválasztásáról a Szövetség Elnöksége dönt.”

Amennyiben szeretnél a Magyarországi Vaszati Szövetség tagja lenni, kérem jelezd e-mail-ben!

A tagok jogai és kötelezettségei

„7. A Szövetség minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a Szövetség működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható, és tisztségviselőnek másokat is megválaszthat.

8. A Szövetség tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni a Szövetség céljainak megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

A Szövetség pártoló tagja nem vesz részt a közgyűlés határozathozatalában, tisztségviselőt nem választ és annak nem megválasztható.

A Szövetség szakértő tagja részt vesz a közgyűlés határozathozatalában, tisztségviselõt választ és annak megválasztható.

A Szövetség tiszteletbeli tagja nem vesz részt a közgyűlés határozathozatalában, tisztségviselőt nem választ és annak nem megválasztható.”

A Szövetség felépítése

Elnökség (tagjai: Manhertz Edit, Molnárné Lakatos Zsuzsanna, Manhertz József)

Akreditációs és etikai bizottság (tagjai: Manhertz Edit, Molnárné Lakatos Zsuzsanna, Manhertz József)

Feladatai:
– jóváhagyja az oktatási csomagot
– közvetlenül ellenõrzi az oktatás minőségét és menetét
– vizsgáztat
– kiadja a diplomát a sikeres vizsgát tett hallgatók számára
– szaktanácsadónak nevezi ki a diplomás, szaktanácsadónak jelentkezõ hallgatókat
– jogosult visszavonni a szaktanácsadói és oktatói kinevezést, ha az szükséges.

Szakértői tagok

Pártoló tagok

Tiszteletbeli tagok