Vaszati tanárunk, Marcus Schmieke a Healy World első magyarországi konferenciájára érkezett újra Budapestre 2019. áprilisában. A rendezvény előtt találkozott a Vaszati tanácsadókkal, akik számára előadást tartott a tér, idő, tudat és tudatalatti (Jung szavaival: tudattalan) összefüggéseinek mélyebb megértéséről. (Régi jó szokása szerint kicsit próbára tette a fordítói képességeimet…)

Marcus érdekes filozófia kérdéseket boncolgatott a létezésről, a térről, időről, a tudatról és a tudattalanról és arról, hogy mindez hogyan kapcsolódik a Vaszatihoz.

Marcus beszélt arról, hogy miután néhány évig tanulmányozta a védikus építészetet, a Vasztut, valami hiányzott még neki. A Vasztu a teret írja le, de valami nagyon hiányzott még ahhoz, hogy a Vasztu tudományát személyre szabottá lehessen tenni. Ez az összetevő az idő. Ezt felismerve, az asztrológiát is hozzáadva az építészethez, született meg az, amit ma Vaszatinak hívunk. De itt még nem állhatunk meg, ehhez hozzá kell adnunk a quantumfizika tanításait.

Ha csak a térrel foglalkozunk, akkor az idő hiányzik. Ha csak a térrel és az idővel foglalkozunk, akkor is hiányzik még valami, mégpedig a tudat és a tudatalatti (Jung szavaival: tudattalan). Ha a tér kapcsolatba lép a tudattal, akkor létrejön az érzékelés, ha az idő és a tudattalan lép kapcsolatban, akkor létrejön az intuíció. Ha a tudat az idővel lép kapcsolatba, akkor létrejön a gondolkodás, ha pedig a tér a tudattalannal kapcsolódik, akkor az érzés, ahogyan ezt az alábbi ábrán is láthatod:

A Marcus által készített magyarázó rajz magyarul

A Marcus által készített magyarázó rajz magyarul

A vidám hangulatú előadáson sok egyéb érdekességről is volt szó, javaslom, hogy nézd meg! Az előadás végén felmerült egy fontos kifejezés, ez pedig a rezonancia, amely komoly hatással van a mindennapjainkra, az egészségünkre, a kapcsolatainkra. A Vaszati, az asztrológia és a rezonanciákon alapuló holisztikus gyógyítás együttesen járulnak hozzá az emberek személyes fejlődéséhez, gyógyulásához és ahhoz, hogy jól érezzék magukat a bőrükben.

Marcus azt is megemlítette, hogy ha egy tálcán levő homokot egy bizonyos frekvencián megrezegtetünk, akkor egy bizonyos mandala vagy yantra fog kirajzolódni. Kisérletek bizonyították, hogy a védikus OM (AUM) megfelelő kiejtésével a Sri yantra formája rajzolódik ki a homokban.

Az om tonoszkópos felvétele és a Sri yantra

Az om tonoszkópos felvétele és a Sri yantra

Mindennek, a teremtésnek is az alapja a rezgés, a rezonancia. A yantrákra visszatérve: többrször beszéltünk már arról, hogy a yantrák a védikus mantrák képi vagy geometrikus megnyilvánulásai. Egy Svájci tudós, Hans Jenny még a múlt században készített egy olyan eszközt (tonoszkópot), amellyel fényképet tudott készíteni bizonyos hangokról, illetve azok rezgéséről. Ő készítette el a Sri yantrának is a tonoszkópos felvételét úgy, hogy az OM hangot szólaltatta meg.

Na de visszatérve Marcus előadására: a konklúzió az, hogy amikot a teret (Vaszati, élettér) és az időt (Asztrológia) vizsgáljuk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ott élőket, azok tudatát, tudattalanját és e négy kombinációját: az érzékelést, intuíciót, gondolkodást és az érzést.

Manhertz Edit és Marcus Schmieke